Sondy pomiaru przepływu

Sondy pomiaru przepływu

Model Sondy cieplnooporowe AP471
Sonda cieplnooporowa kierunkowa typ AP471S1 Sonda kierunkowa z giętką końcówką typ AP471S3


 
Zakres pomiarowy przepływu: 0...40m/s
Dokładność pomiaru przepływu:
- w zakresie (0...0.99m/s) +/-0.05m/s
w zakresie (1.00...9.99m/s) +/-0.2 m/s
w zakresie (10.00...40.0m/s) +/-0.6 m/s
Zakres pomiarowy temperatury:
-30...+110°C
Dokładność pomiaru temperatury +/-0.5°C
Prędkość minimalna 0 m/s
Wymiary sondy średnica =8mm
długość teleskopowo: S1 (360...1060mm), S3 (450...1140mm)
długość przewodu: 2m

Model AP471S2 (Delta Ohm)
Sonda wszechkierunkowa typ AP471S2


 
Zakres pomiarowy przepływu: 0...5m/s
Dokładność pomiaru przepływu:
w zakresie 0...0.99m/s ±0.02m/s
w zakresie 1.00...5.m/s ±0.1 m/s
Zakres pomiarowy temperatury:
-30...+110°C
Dokładność pomiaru temperatury +/-0.5°C
Prędkość minimalna 0 m/s
Wymiary sondy średnica =8mm
długość teleskopowo: 360...1060mm
długość przewodu: 2m

Model Sondy Turbinkowe (Delta Ohm)
Sonda Turbinkowa fi=100mm typ AP472S1 Sonda Turbinkowa fi=60mm typ AP472S2 Sonda Turbinkowa fi=16mm typ AP472S4 dodatkowy wysięgnik teleskopowy AST1(Lmax = 870mm)


 
Zakres pomiarowy / Dokładność pomiaru przepływu:
-średnica turbinki=100mm
-AP472 S1L - 0,6...20m/s,
-AP472 S1H - 10...30m/s,
dokładność +/-(0.1m/s + 1.5% zakresu)

średnica turbinki=60mm
-AP472 S2 - 0.25...20m/s,
dokładność +/-(0.1m/s + 1.5% zakresu)

średnica turbinki=16mm
-AP472 S4 L, AP472 S4 LT - 0.6...20m/s
-AP472 S4 H, AP472 S4 HT - 10...50m/s,
dokładność +/-(0.2m/s + 1.0% zakresu)
Temperatura pracy sond:
- 100mm: AP472 S1 L, AP472 S1 H: -25...+80°C,
- 60mm: AP472 S2: -25...+80°C,
- 16mm: AP472 S4 L, AP472 S4 H: -25...+80°C,
AP472 S4 LT /AP472 S4 HT -30...+120°C, AP472 S4 H : -25...+80°C,
Zakres pomiaru temperatury przepływajacego medium - 100mm: AP472 S1 L, AP472 S1 H: -25...+80°C,
- 60mm: AP472 S2: brak pomiaru temperatury
- 16mm: AP472 S4 L, AP472 S4 H: brak pomiaru temperatury
AP472 S4 LT AP472 S4 HT: -30...+120°C,

dokładność pomiaru: +/-0.5°C
Model Sondy wszechkierunkowe (Delta Ohm)
Sonda wszechkierunkowa typ AP471S4 Sonda wszechkierunkowa typ AP471S5 Sonda wszechkierunkowa typ AP471S6


 
Zakres pomiarowy przepływu: 0...5m/s
Dokładność pomiaru przepływu:

+/-0.02m/s w zakresie 0...0.99m/s,
+/-0.1 m/s w zakresie 1.00...5.00m/s
Zakres pomiarowy temperatury:
0...+80°C
Dokładność pomiaru temperatury +/-0.5°C
Prędkość minimalna 0 m/s
Długości sond AP471S4: teleskopowo 380...760mm
AP471S5: teleskopowo 470...970mm
AP471S6: 210mm

długość przewodu: 2m

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, 012 626-07-89, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl