Pirometry do pomiaru temperatury żywności

Pirometr FoodPro (zakres pomiaru -30ºC do 200ºC) jest wygodnym w użyciu bezkontaktowym termometrem (pirometrem) do pomiaru temperatury na powierzchni produktów spożywczych. Pirometr ten przeznaczony jest do dla każdego pracownika serwisów żywności, idealny do kontrolowana bezpieczeństwa żywności. Pirometr FoodPro szybko wykonuje pomiar na powierzchni żywności i sygnalizuje “właściwą„ (zielone światełko) albo “niewłaściwą” (czerwone światełko) temperaturę (funkcja HACCP Check).

Pirometr PoodPro Plus (zakres pomiaru -35ºC do 275ºC) łączy w sobie dwie technologie pomiaru temperatury:
bezkontaktowy pomiar temperatury na powierzchni oraz pomiar temperatury wewnątrz produktu za pomocą wbudowanej sondy penetracyjnej.

 • Dokładność pirometru (przy temperaturze otoczenia 23ºC: ± 2ºC)
       pomiędzy 0ºC i 65ºC: ±1 ºC
       poniżej 0ºC: ±1 ºC ±0.1 ºC/ºC
       powyżej 65ºC: ±1.5% odczytu
 • Lokalizacja punktu pomiarowego za pomocą świetlnej plamki diodowej
 • Emisyjność stała, odpowiednia dla produktów spożywczych
 • Rozdzielczość optyczna 2.5 :1
 • Zalecany zasięg pracy 25 mm do 250 mm
 • Wyświetlacz temperatury 4 cyfry

Dla FoodPro Plus: Sonda kontaktowa Pt100 (-40ºC do 200ºC)
Wymiary sondy:
średnica 3 mm, długość 80 mm
Wyświetlacz temperatury 4 cyfry,
Czasomierz: zintegrowany czasomierz, ustawiany od 10 sek. do 7 godz.59 sek.instrukcja


Pirometr ręczny Seria MT

Najprostsze pirometry przenośne o zakresie pomiarowym -18 ÷ 260°C. Pirometr MT4 posiada  celownik laserowy. , Pirometr posiada współczynnik emisyjności ustawiony na wartoœć 0,95. Rozdzielczość optyczna wynosi 6:1, Przykładowo pirometr z odległoœci 20cm pokazuje uœrednionš temperaturę z koła o œrednicy 25mm, z odległoœci 40cm koło o œrednicy 50mm, z odległoœci 60cm koło o œrednicy 75mm itd.... Dokładnoœć pomiaru wynosi +/- 2°C . Jest to idealne, podręczne urzšdzenie do kontroli temperatury pracy urzšdzeń dla służb utrzymania ruchu, kontroli jakoœci

 instrukcja


Pirometr ręczny Seria ST

Seria pirometrów przenośnych ciesząca się największą popularnością. Popularność ta wynika zapewne z ich wszechstronności, szerokich zakresów pomiarowych, no i całkiem atrakcyjnych cen. Pirometry te można stosować niemal we wszystkich gałęziach przemysłu. W skład serii wchodzą następujące modele opisane poniżej.

Główne obszary zastosowań piometrów:

 • Diagnostyka samochodowa
 • Klimatyzacja i ogrzewanie
 • Kontrola procesów technologicznych
 • Sprawdzanie instalacji elektrycznych
 • Utrzymanie ruchu urządzeń
 • Magazynowanie i transport żywności
 • Produkcja asfaltu i budowanie dróg
 • Detekcja żródeł ognia
 • BHP

Pirometr serii ST20 są wystarcza w wielu codziennych zastosowaniach.

Szerokie zakresy pomiarowe, podtrzymanie temperatury maksymalnej, podświetlany wyświetlacz i inne funkcje znakomicie ułatwiają pomiary. Zwłaszcza celownik laserowy pokazujący miejsce aktualnego pomiaru. Oba pirometry dodatkowo zabezpieczone są gumowymi wstawkami przed uszkodzeniami mechanicznymi i udarami.

 instrukcja

 
Model ST20XB ST60XB ST80XB
Zakres pomiaru temperatury -32...+400stC
-32...+535stC
-32...+600stC -32...+760stC
Rozdzielczość optyczna (FOV); wartość ta pozwala na określenie średnicy celu (d) w zależności od odległości pirometru od celu (D),
d (średnica celu)= D / FOV
12:1 30:1 50:1
Zakres współczynnika emisyjności: stała wartość 0.95 zmienna 0,1...1 zmienna 0,1..1
Dokładność: (powyżej 23stC) którekolwiek większe ±1% lub ±1stC ±1% lub ±1stC ±1% lub ±1stC
dokładność: (pomiędzy -18.... +23 stC) ±2 stC ±2 stC ±2 stC
rozdzielczość: ±1% ±1% ±1%
wyświetlane funkcje:
MAX, MIN, DIF, and AVG
 tylko MAX wszystkie wszystkie
Pamięć wewnętrzna pirometru: brak 12 pomiarów 12 pomiarów
Sygnalizacja nastawionego alarmu (górny/dolny): brak posiada posiada
Celownik laserowy 1 punktowy (środek koła pomiarowego) 1 punktowy (środek koła pomiarowego) 1 punktowy (środek koła pomiarowego)


Pirometr ręczny Seria ST 25

Pirometr typ ST25, posiada zbieżną optykę, dlatego średnica pola pomiarowego początkowo zawęża się, i dzięki temu z odległości 20cm ma pole pomiarowe fi13mm, później to pole zwiększa się w proporcji odległość od celu =1 /16 (czyli np. odległość od celu 1metr, to pole pomiarowe =1000mm/16=62,5mm).
Pirometr posiada dwupunktowy celownik laserowy, który identyfikuje średnice pola pomiarowego.

Zakres pomiaru temperatury: -32 ... +535 oC


 


 


Pirometr ręczny Seria MXTD

Pirometry z celownikiem laserowym dokładnie obrazującym wielkość pola pomiarowego. Rozdzielczość optyczna 60:1 oraz wersja do pomiaru małych obiektów. Dostępne modele pirometru : MX2 podstawowy oraz MX4 z wewnętrzną pamięcią na 100 pomiarów, wejściem termoparowym, RS232, datą i godziną. Oprogramowanie pod Windows umożliwia generowanie codziennych raportów z tych samych punktów pomiarowych oraz zapis danych w formacie Excela.

zakres pomiarowy: -30 ÷ 900°C lub -50 ÷ 500°Cinstrukcja


KOMPART-POMIAR s.c., ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, kom. 698 418 088, fax 012 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl