Typ, nr katalog.

Opis przyrządu

Cena netto

Mikroprocesorowe wskaźniki temperatury i wielkości fizycznych

FIR-101-M

Wskaźnik FIR-101-M, wejście uniwersalne, 96x48x110mm

475,00 zł

FIR-201-M

Wskaźnik FIR-201-M, wejście uniwersalne, alarm, 96x48x110mm

566,00 zł

JIR-301-M

Wskaźnik JIR-301-M, wejście uniwersalne, alarm, 96x48x110mm

525,00 zł

Zasilanie 24V

Zasilanie 24V 30 z ł

30,00 zł

Opcje dla FIR-201-M

BK

Czarna obudowa

10,00 zł

BL

Wyposażenie do mocowania śrubowego

15,00 zł

IP

IP54

25,00 zł

TC

Pokrywa zacisków

10,00 zł

FC

Silikonowa osłona panelu frontowego

20,00 zł

A2

Drugie wyjście alarmowe

80,00 zł

A3

Trzecie wyjście alarmowe

80,00 zł

C RS-232C

C RS-232C

230,00 zł

C5 RS-485

C5 RS-485

230,00 zł

TA lub TV

Analogowe wyjście retransmisyjne TA (4...20mA), TV(0...1V)

340,00 zł

P24

Wbudowany zasilacz 24VDC, 30mA

230,00 zł

RES-S01-50

Rezystor bocznikowy 50Ohm

40,00 zł

SWM-FI001E

Oprogramowanie FIR-201M

400,00 zł

SWM-JIR01M

Oprogramowanie JIR-201M

400,00 zł

FS-106-E

Przełącznik miejsc pomiarowych FS-106-E (6 – punktów pomiarowych)

480,00 zł

Mikroprocesorowe programowane regulatory

JCS-33A-R/M

Regulator 48x48x100mm, wyjście przekaźnikowe

350,00 zł

JCS-33A-S/M

Regulator 48x48x100mm, wyjście SSR

360,00 zł

JCS-33A-A/M

Regulator 48x48x100mm, wyjście analogowe 4...20mA

370,00 zł

A2

Drugie wyjście alarmowe

80,00 zł

DT

Wyjście sterujące chłodzeniem

80,00 zł

C5 RS-485

RS-485

230,00 zł

LA

Alarm przerwania pętli regulacji

80,00 zł

SM

Nastawy zewn ę trzne 80 z ł

80,00 zł

TC

Pokrywa zacisków 10 z ł

10,00 zł

W(...)

W(...) Alarm przerwania grza ł ki 200 z ł

200,00 zł

RES-S01-50

Rezystor bocznikowy 50Ohm

40,00 zł

JCR-33A-R/M

Regulator 48x96x100mm, wyjście przekaźnikowe

460,00 zł

JCR-33A-S/M

Regulator 48x96x100mm, wyjście SSR

470,00 zł

JCR-33A-A/M

Regulator 48x96x100mm, wyjście analogowe 4...20mA

480,00 zł

JCD-33A-R/M

Regulator 96x96x100mm, wyjście przekaźnikowe

525,00 zł

JCD-33A-S/M

Regulator 96x96x100mm, wyjście SSR

535,00 zł

JCD-33A-A/M

Regulator 96x96x100mm, wyjście analogowe 4...20mA

545,00 zł

A2

Drugie wyjście alarmowe

80,00 zł

C5 RS-485

C5 RS-485

230,00 zł

DR

Wyjście sterujące chłodzeniem przekaźnikowe

80,00 zł

DS.

Wyjście sterujące chłodzeniem SSR

80,00 zł

DA

Wyjście sterujące chłodzeniem prądowe

80,00 zł

LA

Alarm przerwania pętli regulacji

80,00 zł

SM

Nastawy zewnętrzne

80,00 zł

P24

Wbudowany zasilacz 24VDC, 30mA

230,00 zł

TC

Pokrywa zacisków

10,00 zł

W(5A)...W(20A)

Alarm przerwania grzałki

200,00 zł

W(50A)

Alarm przerwania grzałki

260,00 zł

RES-S01-50 Rezystor bocznikowy 50Ohm

Rezystor bocznikowy 50Ohm

40,00 zł

Rejestratory mikroprocesorowe

HR-701

HR-701 Rejestrator 1 kanałowy, zapis ciągły

4800

HR-702

HR-702 Rejestrator 2 kanałowy, zapis ciągły

5800

HR-706

HR-706 Rejestrator 6 kanałowy, zapis punktowy

4500

LH3

Przekaźnikowe wyjście alarmowe, 3 punkty

1160

LH6

Przekaźnikowe wyjście alarmowe, 6 punkty

1480

C5

C5 Interfejs RS 485

1850

C5,LH3

C5,LH3 RS 485+Przekaźnikowe wyjście alarmowe, 3 punkty

3000

C5,LH6

C5,LH6 RS 485+Przekaźnikowe wyjście alarmowe, 6 punkty

3350

RE1

RE1 Zdalne sterownie

1245

RE6

RE6 Zdalne sterownie

1245

RE1,LH3

Zdalne sterownie + przeka ź nikowe wyjście alarmowe, 3 punkty

3140

RE6,LH6

Zdalne sterownie + przekaźnikowe wyjście alarmowe, 6 punkty

3500

FL1

Wyjście: sygnalizacja końca papieru oraz błędu rejestratora

1950

FL6

Wyjście: sygnalizacja końca papieru oraz błędu rejestratora

2250

SWM-HR001E

Oprogramowanie do rejestratorów z serii HR-700

400

Akcesoria:

Pióro piszące, 1 kanałowy 6 szt w opakowaniu

450

Pióro piszące, 2 kanałowy 6 szt w opakowaniu (dwa kolory)

450

Taśma barwiąca

120

Papier H-10060, H-10075, H-10100 50 z ł

50

Rezystor bocznikowy 250Ohm (dla wej ś cia pr ą dowego) 50 z ł

50