Oferta handlowa aparatury kontrolno-pomiarowej

Pomiary temperatury
przemysłowe czujniki temperatury, przetworniki temperatury, tablicowe mierniki, regulatory, sterowniki mocy, wielkocyfrowe wyświetlacze - mierniki, przełączniki miejsc pomiarowych, rejestratory, kalibratory, pirometry, przenośne mierniki i czujniki

Pomiary ciśnienia
przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień, niskich ciśnień (od 10 Pa), mierniki ciągu kominowego, kalibratory, przenośne mierniki ciśnienia.

Pomiary wilgotności
przetworniki wilgotności, przenośne mierniki wilgotności, rejestratory wilgotności i temperatury.

Przyrządy dla wentylacji i klimatyzacji
anemometry, termoanemometry, rurki spiętrzające, mikromanometry i inne

Pomiary przepływu
przepływomierze, kryzy pomiarowe

Przetworniki
konwertery, separatory, bariery, opornice - oporniki dekadowe