Przenośny mikromanometr cyfrowy EMA150
(miernik ciągu kominowego)

Opis

Mikromanometr EMA150 jest przyrządem przenośnym przeznaczonym do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień powietrza i nieagresywnych gazów. Sercem przyrządu jest cela pomiarowa zawierająca diafragmę wykonaną z brązu berylowego. Różnica ciśnień między komorami celi pomiarowej powoduje odkształcenie diafragmy. Odkształcenie to jest mierzone bezstykowo za pomocą czujnika indukcyjnego. Wartość mierzonego ciśnienia jest wskazywana na 3 1/2 cyfrowym wyświetlaczu LCD o wysokości 13mm.
Ze względu na mocną konstrukcję miernika nadaje się on szczególnie do robót instalacyjnych i kontrolnych wykonywanych na takich obiektach jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, systemy kominowe, filtry itp.

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe 0...200Pa,
0...2kPa
0...20kPa,
0...200kPa
Dopuszczalne przeciążenie 20 x zakres (zakresy 200 i 2kPa)
10 x zakres (zakres 20kPa)
1.2 x zakres (zakres 200kPa)
Liniowość ą1% zakresu ą1 cyfra
Histereza 0.1%
Stała czasowa 300ms
Wyjście analogowe 0...2V
Wyświetlacz 3 1/2 cyfry, LCD 13mm
Zasilanie bateria 9V typu 6F22
Żywotność baterii ok. 120 godzin (przy zastosowaniu baterii alkalicznej)
Zakres temperatur pracy 0...+60°C
Zakres temperatur składowania -10...+70°C
Przyłącza ciśnieniowe Ć6.5mm dla rurek o średnicy nominalnej 5mm
Mierzone media powietrze i nieagresywne gazy
Wymiary 80 x 34.5 x 148mm
Masa ok. 300g wraz z baterią

Wymiary:


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, 012 626-07-89, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl