Przenośny mikromanometr cyfrowy EMA160

Opis

Manometr EMA160 jest przyrządem przenośnym przeznaczonym do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień powietrza i nieagresywnych gazów. Sercem przyrządu jest cela pomiarowa zawierająca diafragmę wykonaną z brązu berylowego. Różnica ciśnień między komorami celi pomiarowej powoduje odkształcenie diafragmy. Odkształcenie to jest mierzone bezstykowo za pomocą czujnika indukcyjnego. Wartość mierzonego ciśnienia jest wskazywana na 3 1/2 cyfrowym wyświetlaczu LCD o wysokości 13mm.
Ze względu na mocną konstrukcję miernika nadaje się on szczególnie do robót instalacyjnych i kontrolnych wykonywanych na takich obiektach jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, systemy kominowe, filtry itp.
Jako dodatkowa funkcja możliwy jest pomiar prędkości powietrza przy współpracy ze statyczną rurką Pitota.

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe 0...200Pa / 0(1.5)...18m/s
0...2kPa / 0(5)...58m/s
0...20kPa / 0(15)...180m/s
Sposób obliczania prędkości v=1.291 x (Dp)1/2
Dopuszczalne przeciążenie 20 x zakres (zakresy 200 i 2kPa)
10 x zakres (zakres 20kPa)
Liniowość ą1% zakresu ą1 cyfra
Dokładność pomiaru prędkości ą2.5%
Histereza <0.1%
Stała czasowa 300ms
Wyjście analogowe 0...2V
Wyświetlacz 3 1/2 cyfry, LCD 13mm
Zasilanie bateria 9V typu 6F22
Żywotność baterii ok. 120 godzin (przy zastosowaniu baterii alkalicznej)
Zakres temperatur pracy 0...+60°C
Zakres temperatur składowania -10...+70°C
Przyłącza ciśnieniowe Ć6.5mm dla rurek o średnicy nominalnej 5mm
Mierzone media powietrze i nieagresywne gazy
Wymiary 80 x 34.5 x 148mm

Wymiary

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl