Kalibrator/zadajnik niskich ciśnień z serii KAL ...

Model Charakterystyka

Kalibrator/zadajnik ciśnienia typ KAL84
KAL 84 służy przede wszystkim do kalibracji manometrów i przetworników ciśnienia. Przez swoją zwartą i trwałą budowę oraz niezależność od zasilania sieciowego, nadaje się także doskonale do zastosowań lokalnych. Kalibrator KAL 84 znajduje optymalne zastosowanie w wentylacji i technice oczyszczania powietrza do sprawdzania ciśnień różnicowych, w kontroli jakości jako dokładne regulowane źródło ciśnienia referencyjnego, do kalibracji urządzeń do mierzenia ciśnienia krwi, respiratorów i pomp dyfuzyjnych albo przy produkcji manometrów, czujników i wyłączników ciśnienia

KAL 84 składa się z czujnika ciśnienia, elektronicznego przetwornika z wyświetlaczem LCD i zadajnika ciśnienia, który może być obsługiwany ręcznie poprzez gałkę obrotową. Przez połączenie zadajnika ciśnienia króćcem rurowym z wewnętrznym przetwornikiem otrzymujemy dokładnie zdefiniowane ciśnienie jako wartość odniesienia. Wartość ciśnienia na wyświetlaczu LCD może być podawana w [Pa] lub [mbar]. Jednostkę ciśnienia wybiera się przełącznikiem na płycie czołowej. Wyświetlacz może być podświetlony osobnym przyciskiem. Dla ustabilizowania wskazań na wyświetlaczu i obliczenia wartości średniej, możliwe jest wybranie jednej z trzech stałych czasowych: 20 ms, 0.1 s i 1 s. KAL 84 jest wyposażony w wymienne akumulatory, które są automatycznie ładowane podczas pracy sieciowej. Dlatego jest on praktycznie zawsze gotowy do użycia. Analogowy sygnał wyjściowy jest standardowym wyposażeniem i umożliwia protokołowanie przebiegu kalibracji, poprzez bezpośrednie podłączenie rejestratora lub data-loggera.

 
Zakresy pomiarowe 0...100Pa, 0...1kPa, 0...10kPa, 0...100kPa i inne
Liniowość ±1% dla zakresu 100Pa
±0.5% dla pozostałych zakresów (opcyjnie za dopłatą ±0.2%)
Histereza <0.1%
Stała czasowa 0.02 / 0.1 / 1s (przełączalna)
Błąd termiczny zera 0.04% / °C w zakresie +10...50°C
błąd możliwy do skorygowania ręcznie
Rezystancja obciążenia wyjścia analogowego RL > 2kW
Zasilanie akumulator Ni-Cd 9V
zasilacz - ładowarka 9VDC
Przyłącza ciśnieniowe fi6.5mm (dla rurek o średnicy nominalnej 5mm)
Temperatura pracy 0...+60°C
Mierzone medium powietrze i nieagresywne gazy
Obudowa metalowa, wymiary: 260 x 100 x 180mm
waga: około 3kg,

Model Charakterystyka

Kalibrator/zadajnik ciśnienia KAL100
Zadawanie i regulacja ciśnienia przez wbudowaną pompę z napędem elektrycznym !!!
· Automatyczne zerowanie
· Proste przełączanie przyciskami 5 wartości ciśnienia:
(0% - 25% - 50% - 75% - 100% ustalonego zakresu)
· Interfejs RS 232 C (opcja)

Kalibrator/zadajnik ciśnienia KAL100
· Zadawanie i regulacja ciśnienia przez wbudowaną pompę z napędem elektrycznym
· Automatyczne zerowanie
· Proste przełączanie przyciskami 5 wartości ciśnienia:
(0% - 25% - 50% - 75% - 100% ustalonego zakresu)
· Interfejs RS 232 C (opcja)

 
Zakresy pomiarowe 0...100Pa (0...1mbar)
0...1kPa (0...10mbar)
0...10kPa (0...100mbar)
0...100kPa (0...1000mbar)
Liniowość 0,5% wartości mierzonej ±1 cyfra (dla zakresu 100Pa)
0,2% wartości mierzonej ±1 cyfra (dla zakresu 1, 10 i 100kPa)
Histereza <0.1%
Przeciążalność 600 kPa dla zakresów: 10kPa i 100 kPa
200 kPa dla zakresów: 100 Pa i 1 kPa
Błąd termiczny zera 0.04% / °C w zakresie +10...50°C
Wyjście analogowe 0...10V
Zasilanie 230 VAC, +6%/-15% (50/60 Hz)
Przyłącza ciśnieniowe fi6.5mm (dla rurek o średnicy nominalnej 5mm)
Temperatura pracy 0...+60°C
Mierzone medium powietrze i nieagresywne gazy
Interfejs RS 232 C (opcja)

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, 012 626-07-89, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl