Mikromanometr (miernik ciągu kominowego)

Model Charakterystyka

Mikromanometr (miernik ciągu kominowego typ DC2000

Mikromanometr DC2000 - wielofunkcyjny przyrząd przenośny do pomiaru i rejestracji ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień, szybkości strumienia, temperatury i wilgotności (opcyjnie). Miernik nadaje się on szczególnie do robót instalacyjnych i kontrolnych wykonywanych na takich obiektach jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, systemy kominowe, filtry itp. Mikromanometr DC2000 w zestawie do kontroli szczelności i lokalizacji wycieków na przewodach gazowych jest wykorzytywany do: ˇ kontroli szczelności przewodów gazowych wg TRGI (kontrola wstępna i główna) ˇ poszukiwania wycieków gazu ˇ precyzyjnej regulacji palników przez pomiar ciśnienia gazu ˇ pomiarów szybkości strumieni

 
Zakresy pomiarowe -2000 do +2000 mbar
Dokładność dokładność: < 3% od wartości mierzonej
w zakresie +/- 200 Pa nie więcej niż +/-6 Pa
Rozdzielczość 1 Pa w zakresie +/- 125 hPa, poza tym 10Pa
Wewnętrzny pomiar temperatury -5°C do 55°C (dokładność 0,4°C)
Pomiar wilgotności (opcja) 0...100%Rh
dokładność: +/-5%Rh w zakresie 0...60%Rh, w pozostałym 10%Rh
Wyświetlanie w jednostkach ciśnienia mbar, hPa, Pa, mmH2O, PSI
Pomiar szybkości strumienia wg Prandtla szybkość strumienia powietrza 0 - 150 m/s
Rejestracja wyników pomiarów Logger pamięci dla 19.200 wartości pomiarów
Temperatura pracy 0...+60°C
Mierzone medium powietrze i nieagresywne gazy
Inne funkcje Kontrola szczelności przewodów gazowych wg TRGI (kontrola wstępna i główna)
Pomiar wielkości wycieku wg DVGW G 624

Mikromanometr EMA150 Charakterystyka

Mikromanometr (miernik ciągu kominowego) typ EMA-150
Mikromanometr EMA150 jest przyrządem przenośnym przeznaczonym do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień powietrza i nieagresywnych gazów. Sercem przyrządu jest cela pomiarowa zawierająca diafragmę wykonaną z brązu berylowego. Różnica ciśnień między komorami celi pomiarowej powoduje odkształcenie diafragmy. Odkształcenie to jest mierzone bezstykowo za pomocą czujnika indukcyjnego. Wartość mierzonego ciśnienia jest wskazywana na 3 1/2 cyfrowym wyświetlaczu LCD o wysokości 13mm. Ze względu na mocną konstrukcję miernika nadaje się on szczególnie do robót instalacyjnych i kontrolnych wykonywanych na takich obiektach jak: systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne, systemy kominowe, filtry itp

Mikromanometr EMA150
·

 
Zakresy pomiarowe 0...200Pa, (0...2mbar)
0...2kPa, (0...20mbar)
0...20kPa, (0...200mbar)
0...200kPa, (0...2000mbar)
Liniowość 1% wartości mierzonej ±1 cyfra
Histereza <0.1%
Stała czasowa 300ms
Wyjście analogowe 0...2V
Zasilanie bateria 9V typu 6F22
Przyłącza ciśnieniowe fi6.5mm (dla rurek o średnicy nominalnej 5mm)
Temperatura pracy 0...+60°C
Mierzone medium powietrze i nieagresywne gazy
Wyświetlacz 3 1/2 cyfry, LCD 13mm

Mikromanometr EMA-160 Charakterystyka

Mikromanometr (miernik ciągu kominowego) typ EMA-150
Mikromanometr EMA160 jest przyrządem stanowiącym rozbudowaną wersję mikromanometru EMA150. Jako dodatkowa funkcja możliwy jest pomiar prędkości powietrza przy współpracy ze statyczną rurką Pitota.

Mikromanometr EMA160
·

 
Zakresy pomiarowe 0...200Pa / 0(1.5)...18m/s
0...2kPa / 0(5)...58m/s
0...20kPa / 0(15)...180m/s
Sposób obliczania prędkości v=1.291 x (Dp)1/2
Dopuszczalne przeciążenie 20 x zakres (zakresy 200 i 2kPa)
10 x zakres (zakres 20kPa)
Stała czasowa 300ms
Wyjście analogowe 0...2V
Zasilanie bateria 9V typu 6F22
Przyłącza ciśnieniowe fi6.5mm (dla rurek o średnicy nominalnej 5mm)
Temperatura pracy 0...+60°C
Mierzone medium powietrze i nieagresywne gazy
Wyświetlacz 3 1/2 cyfry, LCD 13mm

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, 012 626-07-89, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl