Miernik temperatury TM-711

Opis


Przeno¶ny termometr w kompaktowej obudowie,
Przeznaczony do współpracy z sondami: typu K
Mierzy w zakresie: -100 do 1300 C , w jednostkach C, F, K
Rozdzielczo¶ć 0.1 C w zakresie -100 ~ +200 C dla sondy typu K
Rozdzielczo¶ć 1 C w zakresie -100 ~ +1300 C dla sondy typu K
Miernik posiada funkcje :
HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wy¶wietlaczu
MAX / MIN / AVG - pomiar wwarto¶ci maksymalnej, minimalnej oraz ¶redniej
REL - pomiar wartości relatywnej (zmian warto¶ci temperatury od momentu uruchomienia tej funkcji)
LIMIT - alarm - pozwala na zaprogramowanie warto¶ci granicznych górnej i dolnej (Hi/Lo),
których przekroczenie spowoduje uruchomienie alarmu z sygnałem dźwiękowym
COUNT - układ czasowy - timer do pomiaru czasu upływającego od momentu rozpoczęcia pomiarów
(użytkownik decyduje o uruchomieniu tej funkcji)
TIME - miernik posiada zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem
AutoPowerOFF -automatyczne wyłączenie miernika po 20 minutach bezczynno¶ci
Zasilanie: 4 x 1,5V (AAA) - czas pracy do 500h
Wymiary: 164x76x32

Tabela Rozdzielczo¶ci/ dokładno¶ci

Zakresy

Rozdzielczo¶ć

Dokładno¶ć

Uwagi

-100 C do 199,9 C

0,1 stC

0,1% + 0,7 stC

dla sondy typu K

-100 do 1300 C

1 stC

SONDA TEMPERATURY TP-04sonda typu K (NiCr/NiAL) do termometrów z wej¶ciem K
do szybkich i precyzyjnych pomiarow na powierzchni (również nierównych)
długość całkowita ok. 12cm, średnica 15mm, dł. przewodu kompensacyjnego 1m
termopara z elastyczną końcówką pomiarową umieszczona blisko rączki
zakres: -50 C do 400 C

SONDA TEMPERATURY TP-02sonda typu K (NiCr/NiAL) do termometrów z wej¶ciem K
dotykowa do powierzchni, zakończona płaskim kółkiem o śr. 7mm
czę¶ć metalowa: długość 15,6cm ¶rednica 3,2mm
rączka 10 cm z tworzywa, dł. przewodu kompensacyjnego 1m
zakres: -50 C do 700 C

SONDA TEMPERATURY TP-01


sonda typu K (NiCr/NiAL) do termometrów z wej¶ciem K
do cieczy i materiałów sypkich
część metalowa: długość 15,6cm ¶rednica 3,2mm
rączka 10 cm z tworzywa, dł. przewodu kompensacyjnego 1m
zakres: -50 C do 700 stC

 

 


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl