Rejestratory temperatury i wilgotności typ: 8828, 8829

Są to miniaturowe urządzenia zapisujące temperaturę i wilgotność względną powietrza w nieulotnej pamięci. Odczyt oraz dalsza obróbka danych następuje przy użyciu komputera przez interfejs RS232.
 
Rejestratory temperatury i wilgotności 8828 8829
Zakres pomiarowy [°C] -40..+85
Zakres pomiarowy [%Rh] - 0...100
Błąd pomiaru temperatury +/-[°C] 0,6(-20°C..+50°C)
1,2(-40°C..-20°C; +50°C..+85°C)
Błąd pomiaru wilgotności +/-[%Rh]   3%
Rozdzielczość 0,1 0,1
Częstotliwość zapamiętywania wyników pomiarów Ustawiana w zakresie od 1 do 7200 sekund
Pamięć próbek 16 000 2 x 8000
Wyświetlacz LCD jest jest
Komunikacja z komputerem Specjalna podstawka komunikacyjna

Do urządzenia niezbędne jest oprogramowanie do programowania i transmisji danych z przyrządu do komputera oraz podstawka programująca z przewodem połączeniowym w standardzie RS232C i instrukcja obsługi.

Data Loger Jest to program służący do zczytywania (rejestracji) danych i programowania rejestratorów AZ8818, AZ88128, AZ8828, AZ8829, dołączanych do portu RS-232C. Potrafi on gromadzić dane (na dysku) i wyświetlać je w postaci tabeli oraz wykresów graficznych . Umożliwia wykonywanie prostej analizy statystycznej, podgląd wielu zapisanych wykresów jednocześnie oraz wykonanie wydruku. Obsługuje maksymalnie dwa strumienie danych. Oprogramowanie jest wykonane w polskiej wersji językowej.


KOMPART-POMIAR ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, 012 626-07-89, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl