Wzorce roztworów soli kalibracyjnej do kalibracji przetworników wilgotności
 dla wilgotności RH : 11,3%, 33%, 75,4%)

Idealne do warsztatowego okresowego sprawdzenia i ewentualnej kalibracji posiadanych mierników lub przetworników wilgotności. Badania mogą dokonać własne służby techniczne, bez konieczności wysyłania urządzeń do laboratorium.

Dostępne są roztwory soli kalibracyjnej toru wilgotności na wartość wilgotności: 11,3%RH, 33%RH, 75,4%RH (w temperaturze 20stC). Konstrukcyjnie są to hermetyczne pojemniki z komorą powietrzną, w której dzięki umieszczonym wewnątrz pojemnika roztworom soli zostają wytworzone warunki o stałej, znanej wilgotności RH

Dla każdego miernika, przetwornika wilgotności można przeprowadzać sprawdzenie/ kalibrację jedno, dwu lub trzy punktową w zależności od specyfiki monitorowanych lub regulowanych parametrów wilgotności. Dla sprawdzenia charakterystyki mierzonego czujnika zaleca się sprawdzenie 3 punktowe. Sprawdzania / kalibracji dokonujemy w kolejności: 1.wzorzec 75.4% R.H. (HD 75), 2. wzorzec 33% R.H. (HD 33), 3. Wzorzec 11.3% R.H. (HD 11). Sprawdzeń /kalibracji dokonujemy w stałej temperaturze 20stC.

Czas przebywania czujnika w roztworze do poprawnego ustalenia wartości mierzonej wynosi 30minut. W przypadku odchyłki wyniku pomiaru od wartości RH wzorca dokonujemy kalibracji urządzenia (większość urządzeń posiada tą możliwość –postępujemy zgodnie z instrukcją kalibracji urządzenia). Obrazowo sprawdzenie / kalibracja zostało pokazane na przykładzie miernika HD9216


KOMPART-POMIAR s.c. ul. Błonie-Beszcz 2, 31-597 Kraków
Informacja techniczno-handlowa : tel: 012 648-02-09, fax 012 648-02-09;
e-mail :
biuro@kompart-pomiary.pl
Strona WWW:
www.kompart-pomiary.pl